Zespół Szkół w Ostrówku 
Druki do pobrania

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

[Pobierz]

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej.

[Pobierz]

Oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii lub etyki.

[Pobierz]

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.

[Pobierz]

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

[strona 1]
[strona 2]

Upoważnenie do odbioru dziecka

[strona 1]
[strona 2]