Zespół Szkół w Ostrówku 
Opłaty za obiady

Zwroty wniesionych opłat za posiłki w marcu zostaną odliczone we wrześniu 2020 roku
( nie dotyczy klas VIII ).

Obiad dla ucznia kosztuje 4,00 zł.

Prosimy o terminowe wpłaty, do 10 każdego miesiąca !

Informacja o sposobie płatności
Regulamin stołówki